Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2017r., poz. 1821),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r., poz. 800 ze zm.),
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (M.P.z 2018r., poz.1005),
  • uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.11.2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2015r., poz.7808),
I. WYMAGANE DOKUMENTY

deklaracja na podatek leśny DL-1 wraz  z załącznikami

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Nie dotyczy

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 2, tel. 62 72 19 335

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy osoby prawne składają bez wezwania
do 15 stycznia roku podatkowego stosując w 2019r. stawkę 191,98 zł za 1 m³ drewna, tj. 191,98 zł x
0,220 za 1 ha lasu.
Ponadto deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni
lasu, zajęcie części lasu na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż leśna lub jej zaprzestanie, a
także w przypadku zmian podmiotowych).
W sytuacji, gdy Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski stwierdzi, że Podatnik, pomimo
ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji, albo że
wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, wydaje decyzję określającą
wysokość zobowiązania.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności
uzasadniające ten obowiązek.
Podatek leśny płatny jest w ratach do: 15 każdego miesiąca roku podatkowego. W przypadku gdy kwota
podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania
podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego,
najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez
operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r.,poz 2188)

Formularze

DL - 1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL - 1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL - 2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Autor: Agnieszka Robakowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-17 11:34przez: Agnieszka Robakowska
Opublikowano:2021-03-17 11:44przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-03-17 11:43przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: BIP - Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:3379

Rejestr zmian

  • [2021-03-17 11:43:50]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2021-03-17 11:34:20]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2021-03-17 11:31:46]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo