Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-07-21 ( Imieniny: Danieli, Wawrzyńca)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1821),
 • ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r., poz.800 ze zm.),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (M.P.z 2018r., poz.1005),
 • uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.11.2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2015r., poz.7808),
I. WYMAGANE DOKUMENTY

informacja o lasach IL-1 wraz z załącznikami

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 20 dni od złożenia informacji, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego – do 1 miesiąca.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 2, tel. 62 72 19 329.

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego (kupno terenu leśnego), wygaśnięcia obowiązku podatkowego (sprzedaż terenu leśnego) lub zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż leśna, zaprzestania tej działalności, informację na wyżej wymienionym formularzu należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej okoliczności.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w drodze decyzji ustala wymiar podatku leśnego. W 2019r. obowiązuje stawka 191,98 zł za 1 m³ drewna (tj. 191,98 x 0,220 za 1 ha lasu).
VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji ustalającej (korygującej) wymiar podatku leśnego wnosi się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI
 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 3. Podatek leśny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 4. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez
  operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r.,
  poz. 2188).
FORMULARZE

IL - 1Informacja o lasach

ZIL - 1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL - 2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL - 3 Dane pozostałych podatników

Autor: Patrycja Pietrala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-17 11:31przez: Patrycja Pietrala
Opublikowano:2021-03-17 11:31przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-03-17 11:22przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:1845

Rejestr zmian

 • [2021-03-17 11:22:41]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo