Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-07-21 ( Imieniny: Danieli, Wawrzyńca)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Podatek rolny od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 15.11.1984r.o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1892),
 • ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r., poz. 800 ze zm.),
 • uchwała nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia
  średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2018r., poz.
  9931),
 • uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.11.2015r. w sprawie określenia
  wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2015r., poz.7808),
I. WYMAGANE DOKUMENTY

informacja o gruntach IR - 1 wraz z załącznikami

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 20 dni od złożenia informacji, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego – do 1 miesiąca.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 2, tel. 62 72 19 329

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego (kupno gospodarstwa rolnego), wygaśnięcia obowiązku podatkowego (sprzedaż gospodarstwa) lub zaistnienia zmian (zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów, zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż rolnicza, zaprzestania tej działalności i przywrócenie działalności rolniczej) informację na wyżej wymienionym formularzu należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej okoliczności.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w drodze decyzji ustala wymiar podatku rolnego. Stawka podatku rolnego w 2019r. wynosi 52,49 zł za 1 decytonę (tj. 52,49 zł x 2,5 q za 1 ha przeliczeniowy w przypadku gospodarstwa rolnego; 52,49 zł x 5 q za 1 ha fizyczny w przypadku gruntów
  niestanowiących gospodarstwa rolnego).
VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji ustalającej (korygującej) wymiar podatku rolnego wnosi się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI
 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 3. Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 4. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez
  operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r.,poz.2188).
FORMULARZE:

IR 1 Informacja o gruntach

ZIR 1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR 2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR 3 Dane pozostałych podatników

Autor: Patrycja Pietrala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-17 10:23przez: Patrycja Pietrala
Opublikowano:2021-03-17 12:43przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2024-03-06 12:42przez:
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:1734

Rejestr zmian

 • [2024-03-06 12:42:39]Przegląd karty
 • [2021-03-17 11:06:53]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-17 11:05:37]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-17 11:03:35]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-17 10:50:16]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-17 10:36:39]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-17 10:17:15]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo