BIP - Koźmin Wielkopolski

Rok 2020

Zarządzenie Nr 62.2020

2020-11-28

Zarządzenie Nr 62.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 28 listopada 2020 r. w sprawie wyłączenia zadań z zakresu pracy zdalnej

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 62.2020

Zarządzenie Nr 61.2020

2020-11-24

Zarządzenie Nr 61.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 24.11.2020 r.w sprawie upoważnienia kierowników samorządowych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 61.2020

Zarządzenie Nr 60.2020

2020-11-24

Zarządzenie Nr 60.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 24 listopada 2020 r.w sprawie dodania nowej klasy w wykazie akt

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 60.2020

Zarządzenie Nr 59.2020

2020-11-24

ZARZĄDZENIE NR 59.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia wyboru przedstawicieli pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 59.2020

Zarządzenie Nr 58.2020

2020-11-12

Zarządzenie nr 58.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie odwołania oraz powołania nowego członka w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Koźminie Wielkopolskim

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 58.2020

Zarządzenie Nr 57.2020

2020-11-30

ZARZĄDZENIE NR 57.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2021 r.

Zarządzenie Nr 56.2020

2020-11-12

ZARZĄDZENIE NR 56.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021- 2031

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 56.2020

Zarządzenie Nr 55.2020

2020-11-12

ZARZĄDZENIE NR 55.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 55.2020

Zarządzenie Nr 54.2020

2020-11-03

Zarządzenie Nr 54.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 3 listopada 2020 r.w sprawie wyłączenia zadań z zakresu pracy zdalnej

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 54.2020

Zarządzenie Nr 53.2020

2020-10-30

Zarządzenie nr 53.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 30.10.2020 r. w sprawie centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Koźmin Wielkopolski w związku z przepisami o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK)w schemacie JPK_V7M

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 53.2020

Zarządzenie Nr 52.2020

2020-10-30

ZARZĄDZENIE NR 52.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  z dnia 30 października 2020 r.w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 52.2020

Zarządzenie Nr 51.2020

2020-10-29

ZARZĄDZENIE Nr 51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 29 października 2020 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 51.2020

Zarządzenie Nr 50.2020

2020-10-30

Zarządzenie Nr 50.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 23 października 2020 r.w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na stanowisko kierownika Klubu Malucha na ½ etatu w Koźminie Wielkopolskim

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 50.2020

Zarządzenie Nr 49.2020

2020-10-12

Zarządzenie Nr 49.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 49.2020

Zarządzenie Nr 48.2020

2020-10-07

ZARZĄDZENIE NR 48.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 7 października 2020 r.w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 48.2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-10-15
Data publikacji:2020-10-15
Osoba sporządzająca dokument:Renata Walas
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:396