Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-07-18 ( Imieniny: Kamila, Karoliny)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Nabór na stanowisko do spraw księgowości w oświacie

Nabór na stanowisko do spraw księgowości w oświacie

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Podatków i Księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa,  o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać  zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej) - Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość problematyki samorządowej,
 2.  umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów
  do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
 3.  znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawa zamówień
  publicznych, sprawozdawczości budżetowej,
 4. umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6.  mile widziany staż pracy w księgowości jednostek samorządu terytorialnego oraz umiejętność naliczania płac,
 7. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. prowadzenie rachunkowości gminnych jednostek oświatowych,
 2. wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostek oświatowych.
 3. wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych gminnych jednostek oświatowych,
 4. przestrzeganie ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przepisów o klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości, prawa zamówień publicznych,
 5. prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej dochodów i wydatków  w programie komputerowym Finanse Optivum firmy VULCAN dla każdej gminnej jednostki oświatowej,
 6.  dekretacja dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych gminnych jednostkach oświatowych zgodnie z obowiązującym Zakładowym Planem Kont zawartym w polityce
  rachunkowości oraz zgodnie z klasyfikacja budżetową,
 7.  sporządzanie i wysyłanie do odpowiednich dysponentów sprawozdań z poszczególnych jednostek oświatowych w oparciu o dane ewidencji księgowej jednostki zgodnie
  z obowiązującymi przepisami o sprawozdawczości budżetowej,
 8.  sporządzanie bilansu, rachunku zysku i strat oraz zestawień zamian w funduszu  w poszczególnych jednostkach oświatowych
 9. obsługa programów księgowych m.in. Plan B i Zaangażowanie

Informacja o warunkach pracy:
 1.  Praca w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11,
  w biurze  znajdującym się na II piętrze /brak windy/.
 2.  Czas pracy – 8 godzin na dobę – 40 godzin tygodniowo, /od poniedziałku do piątku,  od godz. 8.00 do 16.00/.
 3.  Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 4. Stanowisko wymaga pracy przy komputerze.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w czerwcu 2021 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (patrz załącznik),
 •  świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie lub dyplom ukończenia uczelni, 
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
  skarbowe, 
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 23 lipca 2021 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu  do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw księgowości  w Referacie Podatków i Księgowości - oświata”.


Koźmin Wielkopolski, dnia 9 lipca 2021 r.

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Maciej Bratborski

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-09 15:22przez: Irena Maroszek
Opublikowano:2021-07-09 10:31przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-08-23 10:29przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:1754

Rejestr zmian

 • [2021-08-23 10:29:38]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-07-26 09:16:47]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacaj danych
 • [2021-07-09 15:37:11]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-07-09 15:29:53]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-07-09 15:26:46]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-07-09 15:05:54]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo