Sprawozdania finansowe za III kwartał 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2020

RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2020 r.

RB-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.

RB-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2020 r.

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-10-29
Data publikacji:2020-10-29
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kozłowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:121