Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Nabór na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Podatków i Księgowości

Nabór na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Podatków i Księgowości

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Podatków i Księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (osoba  nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać  zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym  w przepisach o służbie cywilnej) - Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość problematyki samorządowej,
 2. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
 3. mile widziana umiejętność obsługi programu BESTIA oraz programu księgowego FKB+,
 4. znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, sprawozdawczości budżetowej,
 5. umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. mile widziany staż pracy w księgowości jednostek samorządu terytorialnego oraz umiejętność naliczania płac,
 8. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Kontrola rozliczeń dotacji przyznanych i otrzymanych przez Gminę.
 2. Przygotowywanie oraz przekazywanie informacji do opracowania planów finansowych jednostkom organizacyjnym Gminy.
 3. Opracowanie propozycji do projektu budżet oraz wniosków do uchwał/zarządzeń w zakresie realizowanych na stanowisku zadań.
 4. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych Urzędu Miasta i Gminy i ewidencji udziałów Gminy Koźmin Wielkopolski
 5. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowym i komunikacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 6. Sporządzanie planów finansowych dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na podstawie informacji o zmianach w planie po uchwale Rady Miejskiej. i zarządzeniach Burmistrza.
 7. Sporządzanie i przedstawienie do akceptacji Skarbnikowi Gminy projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza dotyczących projektu budżetu, budżetu i jego zmian, wykonania informacji za I półrocze oraz za rok budżetowy na podstawie otrzymanych informacji od pracowników oraz jednostek podległych.
 8. Przygotowanie do wysyłki elektronicznej w programie Bestia uchwał i zarządzeń wraz  z załącznikami do RIO.
 9. Składanie propozycji do Skarbnika Gminy co do zmian w polityce rachunkowości w wyniku aktualnych obowiązujących zmian przepisów prawa.
 10. Przestrzeganie ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, finansach publicznych, samorządzie gminnym, przepisów o szczegółowej klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdawczości.
Informacja o warunkach pracy:
 1. Praca w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11,   w biurze  znajdującym  się  na parterze.
 2. Czas pracy – 8 godzin na dobę – 40 godzin tygodniowo, /od poniedziałku do piątku, od   godz. 800  do 1600/.
 3. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 4. Stanowisko wymaga pracy przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w czerwcu 2021 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:  
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (patrz załącznik),
 •  świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie lub dyplom ukończenia uczelni, 
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 23 lipca 2021 r. do godz. 1000 (decyduje data wpływu
do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw księgowości  w Referacie Podatków i Księgowości”.

Koźmin Wielkopolski, dnia 9 lipca 2021 r.

BURMISTRZ

  /-/ mgr inż. Maciej Bratborski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-09 15:02przez: Irena Maroszek
Opublikowano:2021-07-09 14:10przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-08-11 14:10przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:1026

Rejestr zmian

 • [2021-08-11 14:10:09]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-08-11 14:07:59]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-08-11 14:07:47]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacaj danych
 • [2021-08-11 14:04:32]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-07-26 09:17:27]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacaj danych
 • [2021-07-09 15:46:39]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-07-09 15:45:47]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-07-09 15:41:20]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-07-09 15:40:52]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-07-09 15:40:18]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-07-09 14:56:06]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo