Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Energa Operator SA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Energa Operator SA

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania

na wniosek złożony przez:

Pana Rafała Olszewskiego
będącego pełnomocnikiem
ENERGA OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznych SN4-04003/18 GPZ Koźmin – Pogorzela na linię kablową wraz z wymianą stacji transformatorowej nr T442776 na stację kubaturową w m. Pogorzałki gm. Koźmin Wlkp., na terenie dz. o nr ewidencyjnych 69/2, 69/1, 14/3, 13, 12, 11 obręb ewidencyjny Pogorzałki Wielkie oraz na terenie dz. o nr ewidencyjnych 269, 15, 14, 12, 11/4 obręb ewidencyjny Borzęciczki.

Informuje się o prawie strony do czynnego udziału w postępowaniu. Równocześnie podaje się, że stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 powołanej wyżej ustawy, w terminie  7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać  się osobiście lub przez pełnomocnika albo przedstawiciela, ze zgromadzonymi dowodami  i materiałami, a także składać pisemnie i ustnie wnioski dowodowe, uwagi i zastrzeżenia, wypowiadać się, co do zebranych dowodów, materiałów i żądań oraz uzyskać wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp.
Ewentualne roszczenia wniesione po terminie na mocy art. 78 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą nie być uwzględnione w postępowaniu administracyjnym
w ww. sprawie.
Ponadto, informuję o obowiązku strony oraz ich przedstawicieli i pełnomocników wynikającym z art. 41 § 1 i 2 wyżej cyt. ustawy polegającym na zawiadomieniu organu prowadzącego sprawę o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania pdf

Autor: Konrad Borowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-07 15:21przez: Konrad Borowski
Opublikowano:2022-09-07 15:26przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2022-09-07 15:25przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:83

Rejestr zmian

  • [2022-09-07 15:25:26]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2022-09-07 15:21:21]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2022-09-07 15:17:15]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo