Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa drogi nr 7653OP w m.Pogorzałki Wielkie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa drogi nr 7653OP w m.Pogorzałki Wielkie

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania z Urzędu

w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi nr 761530P w m. Pogorzałki Wielkie na działkach nr ewidencyjny 36, 31/2, 32/2, 30/2, 47 obręb ewidencyjny Pogorzałki Wielkie, jednostka ewidencyjna Koźmin Wlkp.

Informuje się o prawie strony do czynnego udziału w postępowaniu. Równocześnie podaje się, że stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 powołanej wyżej ustawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać  się osobiście lub przez pełnomocnika albo przedstawiciela, ze zgromadzonymi dowodami  i materiałami, a także składać pisemnie i ustnie wnioski dowodowe, uwagi i zastrzeżenia, wypowiadać się, co do zebranych dowodów, materiałów i żądań oraz uzyskać wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp..ul.Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp.

Ewentualne roszczenia wniesione po terminie na mocy art. 78 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą nie być uwzględnione w postępowaniu administracyjnym w ww. sprawie.

Ponadto, informuję o obowiązku strony oraz ich przedstawicieli i pełnomocników wynikającym z art. 41 § 1 i 2 wyżej cyt. ustawy polegającym na zawiadomieniu organu prowadzącego sprawę o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Autor: Konrad Borowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-08-31 11:17przez: Konrad Borowski
Opublikowano:2022-08-30 11:23przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2022-08-31 11:22przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:88

Rejestr zmian

  • [2022-08-31 11:22:58]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2022-08-31 11:21:24]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2022-08-31 11:10:25]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo