Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2022-07-05 ( Imieniny: Antoniego, Bartłomieja)

BIP - Koźmin Wielkopolski - OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 493 w Nowej Obrze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 493 w Nowej Obrze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),  oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  w Koźminie Wielkopolskim Uchwały Nr XXXIX.282.2022  z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki  o nr ewid. 493 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Obra.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@kozminwlkp.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

      Klauzula informacyjna RODO                                                                                                           

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11 , 63-720 Koźmin Wlkp. sekretariat@kozminwlkp.pl
  2. Urząd będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub s.u.k.z.p. na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr 61 7216181, za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@kozminwlkp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

Autor: Krzysztof Marciniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-21 11:19przez: Krzysztof Marciniak
Opublikowano:2022-04-21 12:38przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2022-04-21 12:37przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:58

Rejestr zmian

  • [2022-04-21 12:37:32]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2022-04-21 11:45:38]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2022-04-21 11:07:40]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo