Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu

Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór  na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu  w Koźminie Wielkopolskim

Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa,  o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.); (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może  zostać zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, lub o specjalności menedżer sportu,
 4. kandydat posiada co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej pięć lat  działalność gospodarczą w zakresie utrzymania obiektów sportowych, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych,
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 1.  znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych, o kulturze fizycznej, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawa o stowarzyszeniach, prawa zamówień publicznych, 
 2. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
 3. umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
 4. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 5. mile widziana działalność w stowarzyszeniach sportowych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1.  Organizowanie pracy Gminnego Ośrodka Sportu, w tym realizacja celów statutowych.
 2. Opracowywanie projektu budżetu, wykonywanie budżetu i opracowywanie sprawozdań z jego realizacji.
 3. Kierowanie Ośrodkiem, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
 4. Utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta i gminy i placów zabaw na terenie miasta.
Informacja o warunkach pracy:
 1.  Praca w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wielkopolskim ul. Floriańska 21,  w biurze znajdującym się na parterze.
 2.  Czas pracy – 8 godzin na dobę – 40 godzin tygodniowo, /od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do 16.00/.
 3. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 4. Stanowisko wymaga pracy przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  w grudniu 2021 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom ukończenia uczelni,
 • świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy, o którym mowa  wyżej,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
  praw publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 21 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu”.

Załączniki :

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wynikach naboru

Autor: Irena Maroszek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-10 12:04przez: Irena Maroszek
Opublikowano:2022-01-10 10:13przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2022-02-03 10:12przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:357

Rejestr zmian

 • [2022-02-03 10:12:45]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-02-03 10:11:14]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-02-03 10:08:39]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-02-03 10:07:13]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-10 12:10:55]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-10 12:09:00]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-10 11:52:17]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo